Video counselling and therapy appointments available.
Konsultacje i terapia dostepne online.

Private Psychotherapy and Counselling

Client Feedback – Testimonials

Cezar:

"I had been suffering with depression for many years. The combination of treatments offered by Kasia really worked for me."

Annie:

"I went to see Kasia about a traumatic event I experienced. After the first session I knew she was the person for me, she has a vast knowledge of the subject, she is understanding and allowed me to work at my own pace. I felt listened to and understood for the first time in many years. I am functioning much better and am able to enjoy the things I was not able to before"

Dawid:

"Dear Kasia, Thank you for everything you have done for me. I really appreciated it. Thank you for all your help and support. I don’t know where I would be in life if not for meeting you and finding the courage to seek help. This changed my life"

T.Z:

"have been working with Kasia for six months now and I would highly recommend her for anyone going through a troubled time in their life. Kasia is very friendly but professional at the same point she made me feel safe enough to open up and work through very difficult issues I have been facing. Our work was very fruitful. I feel happier now. Thank you"

Tomas:

"Working with Kasia has made a huge difference to my way of viewing and thinking about the challenges I face in daily life. I was able to make great progress for my mental health condition through my therapy sessions. Kasia provided an excellent service particularly through using CBT techniques and developed excellent therapy/treatment planed that was tailor made for my needs. Kasia had a great knowledge of my condition and was able to help me so I noticed a significant improvement in my mental health following each session."

Magdalena:

"I very much appreciate Kasia’s delicate, professional and welcoming style. I immediately felt understood and listened to. It was a safe and confortable experience for me. What was the most important for me is that she made it possible for me to understand the logic being my thoughts and actions. This therapy changed me and made my life happier and more enjoyable"

Olivia:

"Kasia is an excellent listener and is great at transferring knowledge in a professional manner. She has made me realize how wrong my notion about love was because I took patterns from home where there was alcoholism and psychological abuse. I still continue regular behavioral therapy sessions and feel emotionally better with each month that passes. I try to think positively every day, still have worse days, but during my therapy I receive a wide range of helpful tools and great deal of support. I cannot recommend Kasia highly enough as she has helped make a huge difference to my life."

Prywatny Gabinet Psychologiczno - Terapeutyczny

Opinie Klientów- Świadectwa

Cezar:

"Od wielu lat cierpiałem na depresję. Połączenie podejść terapeutycznych zaoferowanych przez Kasię bardzo mi pomogło."

Annie:

"Udałam się po pomoc do Kasi w związku z traumatycznym wydarzeniem, którego doświadczyłam. Po pierwszej sesji wiedziałam, że ona jest dla mnie właściwą osobą, ma ogromną wiedzę na ten temat, jest wyrozumiała i pozwoliła mi pracować we własnym tempie. Czułam się wysłuchana i rozumiana po raz pierwszy od wielu lat. Po terapii żyje mi się znacznie lepiej i jestem w stanie cieszyć się rzeczami z których wcześniej nie byłam w stanie się cieszyć "

Dawid:

"Droga Pani Kasiu, dziękuję za wszystko, co dla mnie zrobiłaś. Naprawdę to doceniłem. Dziękuje za całą pomoc i wsparcie. Nie wiem, co by się stało, gdyby nie spotkanie z Panią znalezienie odwagi, by szukać pomocy. To zmieniło moje życie"

T.Z:

"Pracuję z Kasią od sześciu miesięcy i gorąco polecam ją każdemu, kto przeżywa trudny okres w swoim życiu. Kasia jest bardzo przyjazna i profesjonalna, sprawiła, że poczułam się wystarczająco bezpieczna, aby otworzyć się i pracować nad bardzo trudnymi sprawami, z którymi się borykałam. Nasza praca była bardzo owocna. Czuję się teraz szczęśliwsza. Dziękuję Ci!"

Tomas:

"Współpraca z Kasią w ogromnym stopniu wpłynęła na mój sposób postrzegania i myślenia o wyzwaniach, z jakimi stykam się w codziennym życiu. Dzięki sesjom terapeutycznym udało mi się zrobić wielki postęp w moim stanie zdrowia psychicznego. Kasia zapewniła doskonałą obsługę, szczególnie dzięki zastosowaniu technik CBT i opracowała doskonałą terapię / leczenie zaplanowane na miarę moich potrzeb. Kasia doskonale znała mój stan i była w stanie mi pomóc, więc po każdej sesji zauważyłem znaczną poprawę mojego samopoczucia"

Magdalena:

"Bardzo cenię delikatny, profesjonalny i przyjazny styl Kasi. Od razu poczułam się zrozumiana i wysłuchana. To było dla mnie bezpieczne i komfortowe doświadczenie. Najważniejsze było dla mnie to, że umożliwiła mi zrozumienie logiki moich myśli i działań. Ta terapia zmieniła mnie i sprawiła, że moje życie stało się szczęśliwsze i przyjemniejsze"

Olivia:

"Kasia jest doskonałym słuchaczem i świetnie przekazuje wiedzę w profesjonalny sposób. Uświadomiła mi, jak błędne było moje wyobrażenie o miłości, ponieważ opierałam je na wzorcach czerpanych z domu, w którym występował alkoholizm i przemoc psychiczna. Kontynuuję regularne sesje terapii behawioralnej i z każdym miesiącem emocjonalnie czuję się lepiej. Staram się myśleć pozytywnie każdego dnia, wciąż mam gorsze dni, ale podczas terapii otrzymuję szeroki zakres pomocnych narzędzi i ogromne wsparcie. Nie mogę znaleźć odpowiednich słów obrazujących to jak bardzo polecam terapie u Kasi, ponieważ przyczyniła się ona do znacznej poprawy mojego życia codziennego."