Video counselling and therapy appointments available.
Konsultacje i terapia dostepne online.

Private Psychotherapy and Counselling

About Me

Image of Kasia Stankiewicz

My Work

I have been privileged to work with various institutions: foster care facilities, occupational therapy workshops, a substance abuse rehabilitation centre, family and criminal courts, juvenile correctional centres and a number of therapeutic facilities. I have a great deal of experience providing diagnoses, assessments, consultations, formulations and therapy. My private practice emerged from my work organically, when my services where demanded by the clients and institutions.

As a Chartered Member of the British Psychological Society (BPS No 488026), and registered member of Health and Care Professions Council (HCPC No. PYL36891) and adhere fully to their Ethics and Codes of Conduct. I maintain high levels of psychological expertise, and have a commitment to lifelong learning and professional development.

Areas of Specialty Include (but not limited to):

 • Depression
 • Anxiety
 • Generalised Anxiety Disorder
 • Panic Disorder
 • Anger Management
 • Obsessive Compulsive Disorder
 • Post Traumatic Stress Disorder
 • Stress
 • Low Self Esteem
 • Relationship Difficulties
 • Work Problems & Procrastination
 • Separation and Divorce
 • Bereavement
 • Eating Disorders such as Binge Eating, Bulimia, Anorexia
 • Body Dysmorphic Disorder (extreme dissatisfaction with body image)
 • Substance Abuse
 • Alcohol Abuse
 • Habit Disorders
 • Sleep Disorders/Insomnia
 • Insomnia
 • Communication issues
 • Burnout and work-related stress
 • Chronic Fatigue
 • Multicultural Issues
 • Abuse

All therapy programmes are individually tailored to reflect the unique situations and needs of my clients ensuring the best possible results.

Education:

Masters degree in Psychology, Social Psychology with specialisation in neurobiology and Cognitive Behavioural Therapy

Masters degree in Philosophy with focus on emotivism in Ethics

Bachelors degree in Oligofrenopedagogy defended with a research thesis based on Piaget’s and Kholberg’s theories

I have attended many workshops and conferences in areas such as counselling, autistic spectrum disorder, sexual abuse and supervision amongst others. I am strongly committed to Continuing Professional Development and continue to regularly participate in seminars, workshops and training.

Prywatny Gabinet Psychologiczno - Terapeutyczny

O Mnie

Image of Kasia Stankiewicz

O mojej pracy

Miałam przywilej współpracować z różnymi instytucjami: placówkami pieczy zastępczej, warsztatami terapii zajęciowej, ośrodkiem rehabilitacji nadużywania substancji psychoaktywnych (alkohol i narkotyki), sądem rodzinnym i karnym, ośrodkami socjoterapeutycznymi i poprawczymi dla nieletnich oraz wieloma innymi instytucjami pomocowymi i terapeutycznymi.

Oferuję: opinie psychologiczne, konsultacje, diagnozy psychologiczne oraz terapię psychologiczną. Prywatną praktykę rozpoczęłam w odpowiedzi na potrzeby Klientów i instytucji.

Jako dyplomowany członek British Psychological Society (BPS no 488026 ) oraz zarejestrowany członek ( Health and CareProfessionsCouncil – HCPC nr PYL36891), jestem objęta przywilejem i obowiązkiem do przestrzegania kodeksu postępowania i etyki zawodowej. Zawsze dążę do utrzymania najwyższego poziomu świadczonych usług, ciągłego pogłębiania wiedzy psychologicznej, bycia na bieżąco z aktualnymi odkryciami i badaniami naukowymi. Dzięki temu mogę świadczyć usługi psychologiczne na najwyższym poziomie.

Obszary pracy:

 • Depresja
 • Zaburzenie lękowe
 • Zaburzenia obsesyjno- kompulsywne
 • Zespołu stresu pourazowego (PTSD)
 • Stres
 • Praca z gniewem i agresją
 • Zaburzenia odżywiania, takie jak: binge eating, bulimia, anoreksja
 • Zaburzenie dysmorficzne ciała (ekstremalne niezadowolenie z obrazu ciała)
 • Doświadczenie przemocy emocjonalnej, fizycznej i materialnej
 • Nadużycie substancji psychoaktywnych (w tym alkoholu)
 • Praca z niską samooceną
 • Trudności w relacjach
 • Trudności w pracy i życiu zawodowym
 • Separacja i rozwód
 • Żałoba
 • Zaburzenia zachowania
 • Zaburzenia snu, w tym bezsenność
 • Trudności w przystosowaniu się do nowego środowiska na płaszczyźnie kulturowej
 • Chroniczne zmęczenie

Pracuję tworząc programy terapeutyczne dopasowane do różnic indywidualnych, środowiska, specyfiki sytuacji i indywidualnych potrzeby moich Klientów.

Edukacja:

Tytuł Magistra Psychologii, uzyskany na SWPS (University of Social Sciences and Humanities) -psychologia społeczna ze specjalnością z neurobiologii i terapii poznawczo-behawioralnej CBT.

Tytuł Magistra z Filozofii, uzyskany na Wydziale Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego(University of Warsaw ) - praca dyplomowa „ Predykcyjna wartość teorii etycznych na przykładach emotywizmu w świetle badań empirycznych”.

Tytuł licencjata z Oligofrenopedagogiki - Kolegium Nauczycielskie pod opieką Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie (Pedagogical University of Cracow ). Praca dyplomowa napisana na bazie autorskiego badania opartego na teoriach Piageta i Kholberga.

Brałam udział w wielu badaniach, warsztatach i konferencjach, w tym dotyczących superwizji, poradnictwa, zaburzeń ze spektrum autyzmu, wykorzystywania seksualnego i wielu innych. Jestem zaangażowana w ciągły rozwój zawodowy i regularnie uczestniczę w warsztatach i szkoleniach.