Video counselling and therapy appointments available.
Konsultacje i terapia dostepne online.

KS

Psychology

Private Psychotherapy and Counselling Kasia Stankiewicz

Chartered Clinical and Counselling Psychologist

I am a qualified psychologist in both England and in Poland with over 8 years of study, research and practical experience with clients from a number of countries. I am registered with the Health and Care Professions Council (HCPC) as a clinical, counselling and educational psychologist and a chartered member of the British Psychological Society (BPS). My love of psychology stemmed from a desire to help people to feel fulfilled, supported and happy in their lives.

I strongly believe that in order to provide the best possible psychological help there is a need to build tailored, high quality programmes for each and every client. I offer a bespoke approach with a strong focus on discretion, privacy and confidentiality.

Services Offered:

  • Face-to-face counselling (short and long term)
  • Online & telephone counselling
  • Cognitive Behavioural Therapy (as well as other therapeutic approaches)
  • Psychological Assessments
  • Mental Health Assessment

I am registered with all major Health Insurance companies.

Prywatny Gabinet Psychologiczno - Terapeutyczny Kasia Stankiewicz

Dyplomowany Psycholog kliniczny i terapeuta

Jestem psychologiem posiadającym ponad ośmioletni staż w nauce, badaniach naukowych, oraz praktyce zawodowej. Posiadam wymagane kwalifikacje do wykonywania zawodu psychologa zarówno na terenie Wielkiej Brytanii, jak i w Polsce. Jestem zarejestrowana w Radzie Zdrowia i Opieki Zawodowej ( Health and CareProfessionsCouncil – HCPC ), jako psycholog kliniczny, edukacyjny oraz terapeuta i jestem członkiem dyplomowanym Brytyjskiego Towarzystwa Psychologicznego (BPS). Moje oddanie psychologii wynika z pragnienia, aby pomóc ludziom czuć się spełnionymi, wspieranymi i szczęśliwymi w swoim życiu.

Mocno wierzę, że aby zapewnić najlepszą możliwą pomoc psychologiczną, należy stworzyć indywidualny program terapeutyczny, dostosowany do indywidualnych potrzeb i sytuacji. Moje podejście jest skupione na pacjencie i poparte skutecznością badań naukowych. Oferuję indywidualne podejście z silnym naciskiem na dyskrecję, prywatność i poufność.

Oferowane Usługi:

  • Terapia (krótko- i długoterminowa)
  • Terapia i konsultacja przez Online i telefonicznie
  • Terapia Poznawczo-Behawioralna (jak również inne podejścia terapeutyczne)
  • Opinie i konsultacje
  • Badania psychologiczne

Przyjmuje klientów indywidualnych oraz klientów z prywatnym ubezpieczeniem zdrowotnym.